02:29 18 Tháng Hai 2018
Hà Nội+ 18°C
Matxcơva-5°C
  Ảnh

  Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (25 tháng hai - 03 tháng ba)

  URL rút ngắn
  0 62
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  • Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.
  © REUTERS/ Pilar Olivares
  Cô gái trong lễ hội ở Rio de Janeiro.

  Từ 25 tháng hai đến 03 tháng ba: Thế giới và con người trong ống kính máy ảnh.

  "Sputnik" gửi tới các bạn tập ảnh chọn thú vị nhất trong tuần từ 25 tháng hai  đến 3 tháng ba.

  Tiêu chuẩn cộng đồngThảo luận
  Bình luận trên FacebookBình luận trên Sputnik

  Nhiều hình ảnh hơn