09:04 12 Tháng Năm 2021
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
 • Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Hà Nội
© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga
Hoạt động "Trung đoàn bất tử" tại Hà Nội

Hoạt động "Trung đoàn bất tử" được tổ chức lần đầu tiên trước Ngày Chiến thắng tại thủ đô của Việt Nam.

Các nhà tổ chức sự kiện lễ hội yêu nước là Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội và Đại học quốc gia Hà Nội, là nơi hoạt động được tổ chức.

Tin bài liên quan:

“Trung đoàn Bất tử” sẽ diễu hành lần đầu tiên ở Việt Nam
Ở Việt Nam lần đầu tiên sẽ diễn ra hoạt động "Trung đoàn Bất tử”
Điều này là cần thiết cho người sống chứ không phải cho người chết
Từ khóa:
Trung đoàn Bất tử, dải băng Georgi, Trung đoàn bất tử, Liên bang Nga, Việt Nam

Nhiều hình ảnh hơn