07:25 01 Tháng Sáu 2020
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
 • Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót
© AFP 2020 / Joseph Eid
Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót

Lebanon: Những người đẹp, sàn diễn, đồ lót

Chùm ảnh của Sputnik giới thiệu buổi trình diễn đồ lót nữ diễn ra ngày 18 tháng 8 tại thành phố Dbayeh của Lebanon. 

Từ khóa:
Lebanon

Nhiều hình ảnh hơn