15:52 13 Tháng Tám 2020
 • Cuộc tấn công Cung điện Mùa đông ở Petrograd ngày 25 tháng 10 năm 1917. Cảnh trích từ bộ phim Tháng Mười của Sergei Eisenstein và Grigori Aleksandrov
 • Đội ngũ binh sĩ cách mạng với phương châm Chủ nghĩa Cộng sản diễu hành trên phố Nikolskaya ở Matxcơva. Năm 1917
 • Vladimir Lenin - Nhà tổ chức chính và người lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười 1917 ở Nga
 • Đội thủy thủ vũ trang và binh lính kéo về Cung điện Mùa đông. Những ngày tháng 10 năm 1917
 • Pháo thủ bảo vệ Cung điện Mùa đông. Những ngày tháng 10 năm 1917
 • Đội Cận vệ Đỏ trên đường phố Petrograd. Năm 1917
 • Công nhân trên xe bọc thép ở Quảng trường Đỏ tại Matxcơva năm 1917
 • Các thủy thủ Baltic tham gia tấn công vào Cung điện Mùa đông ở Petrograd vào tháng 10 năm 1917
 • Tuần dương hạm “Rạng Đông” năm 1917
 • Cuộc mit-tinh của công nhân và binh lính Petrograd. Ngày 25 tháng 10 (7 tháng 11) năm 1917
 • Lính gác bảo vệ văn phòng của V.I. Lenin ở Smolnyi. Petrograd. Năm 1917
 • Cung điện Tiểu Nikolayevsky bị hư hại. Năm 1917
 • Chiến sĩ Cận vệ Đỏ bên đống lửa trong những ngày Cách mạng XHCN tháng Mười. Thành phố Petrograd, tháng 10 năm 1917
 • Gian Gothic trong Cung điện Mùa đông – dinh thự của Chính phủ lâm thời, sau khi những người Bolshevik chiếm trong Cách mạng tháng Mười. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, thành phố Petrograd.
 • Các đội vũ trang học viên võ bị với tinh thần chống Bolshevik gay gắt trên đường phố Matxcơva. Cách mạng tháng Mười. Năm 1917
 • Cách mạng tư sản-dân chủ tháng Hai năm 1917. Khởi đầu nổi dậy ở Petrograd.
© Sputnik /
Cuộc tấn công Cung điện Mùa đông ở Petrograd ngày 25 tháng 10 năm 1917. Cảnh trích từ bộ phim "Tháng Mười" của Sergei Eisenstein và Grigori Aleksandrov

Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại là một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, diễn ra tại Nga vào tháng Mười (theo lịch mới là tháng 11) năm 1917, và có ảnh hưởng đến tiến trình tiếp theo của lịch sử toàn thế giới.

Đảng Bolshevik (b) (Đảng Xã hội-Dân chủ Nga Bolshevik) với Vladimir Ulyanov (bí danh trong đảng là Lenin) cùng Lev Bronshteyn (Trotsky) đóng vai trò khởi xướng, tư tưởng gia và nhân vật chính của cuộc cách mạng. Kết quả là ở nước Nga đã thay đổi chính quyền. Thay cho chính quyền tư sản, từ đó đất nước do Chính phủ vô sản lãnh đạo.

Chủ đề:
Cách mạng Nga Vĩ đại (29)
Từ khóa:
Cách mạng Tháng Mười, Vladimir Lenin

Nhiều hình ảnh hơn