• Thanh niên Xô viết trong cuộc mit tinh vào ngày 1 tháng Năm ở Moskva. 1959
 • Cuộc diễu hành của công nhân trên Quảng trường Đỏ vào ngày 1 tháng 5 năm 1976
 • Trình diễn thể dục thể thao trên Quảng trường Đỏ, nhân dịp Ngày đoàn kết lao động quốc tế. Moskva, ngày 1 tháng 5 năm 1936
 • Cuộc diễu hành của vận động viên tại Quảng trường Đỏ vào ngày 1 tháng 5, 1972
 • Những người tham gia lễ hội để vinh danh Ngày 1 tháng Năm ở Moskva. 1968
 • Những người tham gia lễ kỷ niệm tôn vinh Ngày đoàn kết lao động Quốc tế. 1968
 • Mit tinh kỷ niệm ngày lễ 1 tháng Năm ở Moskva. 1964
 • Diễu hành thể dục thể thao trên Quảng trường Đỏ vào Ngày đoàn kết lao động Quốc tế. 1969
 • Cuộc diễu hành của các vận động viên nhân dịp lễ kỷ niệm 1 tháng Năm, trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. 1976
 • Cô gái tham gia mit tinh kỷ niệm ngày 1 tháng Năm trong trang phục truyền thống Gruzia. 1969
 • Những người tham gia lễ diễu hành của công nhân trên Quảng trường Đỏ. 1960
 • Kỷ niệm lễ 1 tháng Năm. Vận động viên tại Quảng trường Đỏ vào ngày 1 tháng 5, 1969
 • Diễu hành quân sự tại Quảng trường Đỏ ở Moskva vào ngày 1 tháng 5 năm 1967
 • Kỷ niệm ngày 1 tháng 5. Các đoàn vận động viên tại Quảng trường Đỏ, Moskva, ngày 1 tháng 5, 1973
 • Đoàn vận động viên trên Quảng trường Đỏ. Lễ kỷ niệm Ngày đoàn kết lao động quốc tế. Ngày 1 tháng 5 năm 1970
 • Nghệ sĩ của dàn nhạc công nhân tổng hợp. Lễ hội trên Quảng trường Đỏ nhân dịp Ngày đoàn kết lao động quốc tế 1 tháng 5 năm 1969
 • Nhiều đoàn lễ hội gồm những người tham gia mit tinh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, ngày 1 tháng 5 năm 1984
© Sputnik / Aleksandr Mokletsov
Thanh niên Xô viết trong cuộc mit tinh vào ngày 1 tháng Năm ở Moskva. 1959

Ngày lễ được tổ chức tại Nga, Hoa Kỳ và một số quốc gia ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á trong ngày đầu tiên của tháng 5, được biết đến bởi nhiều cái tên -Ngày quốc tế lao động, Ngày mùa xuân và Lao động, Ngày Lao động, Ngày Mùa Xuân.

Trong thời Xô Viết, hầu hết người Nga gọi ngày lễ này  theo tên ngày tổ chức — ngày 1 tháng Năm.

Đây là lần đầu tiên, trong thời Liên bang Xô viết còn non trẻ, ngày 1 tháng Năm được tổ chức  kỷ niệm công khai vào năm 1917: hàng triệu công nhân đã xuống đường với khẩu hiệu "Đả đảo các bộ trưởng tư bản chủ nghĩa", "Tất cả chính quyền dành cho Hội đồng Xô Viết!" "Đả đảo chiến tranh đế quốc!". Kể từ đó,  ngày 1 tháng Năm ở  Liên Xô đã trở thành thuộc tính tư tưởng quan trọng trên con đường đấu tranh vì "tương lai tươi sáng".

Các cuộc diễu hành và mit tinh nhân ngày 1 tháng Năm của Liên Xô trong tập ảnh chọn lọc của Sputnik.

Từ khóa:
Liên Xô

Nhiều hình ảnh hơn