• Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện
 • Hình ảnh từ trên không chụp con đường trong sa mạc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Hình ảnh từ trên không chụp con đường trong sa mạc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Hình ảnh từ trên không chụp con đường trong sa mạc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Hình ảnh từ trên không chụp con đường trong sa mạc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Hình ảnh từ trên không chụp con đường trong sa mạc ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Ảnh chụp các con đường phủ đầy cát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất do nhiếp ảnh gia Irenaeus Herok thực hiện

Phong cảnh Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là ví dụ nổi bật nhất về cuộc đấu tranh giữa thiên nhiên và con người.

Mảnh đất cằn cỗi trước đây đã được xây dựng với tốc độ nhanh chóng — từ một cảng không đáng kể, Dubai biến thành siêu đô thị sôi động chỉ trong một vài thập kỷ. Nhưng thiên nhiên vốn có thói trả thù — điều này được phản ánh trong các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Úc Irenaeus Herok. Ông đã dành thời gian trong sa mạc để chụp ảnh từ drone.

Cảnh tuyệt đẹp của sa mạc đang dần dần "nuốt chửng" con đường ở đất nước Ả Rập từ tầm chim bay trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn