• Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
  • Tác phẩm trong seri cyberpunk Russia 2077
Tác phẩm trong seri cyberpunk "Russia 2077"

Họa sĩ người Nga Evgeny Zubkov công bố một loạt tác phẩm cyberpunk Russia 2077, cho thấy nước Nga sẽ như thế nào sau 60 năm nữa.

"Russia 2077 là dự án thực tế song song, nơi những hình ảnh siêu phàm công nghệ hiện đại tương phản với cảnh quan bình thường và thực tế hàng ngày ở tỉnh lẻ nước Nga, nơi mà cảnh quan dường như bị mắc kẹt bên lề thời gian", — ông Evgeny Zubkov cho biết.

Sputnik xin mời các bạn cùng nhìn vào tương lai và thử xem thành phố Nga sẽ có diện mạo như thế nào sau 60 năm nữa.

Từ khóa:
Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn