22:04 27 Tháng Chín 2020
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường từ các vật liệu sẵn có do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường từ các vật liệu sẵn có do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường từ các vật liệu sẵn có do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường từ các vật liệu sẵn có do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Bên trong một ngôi nhà sinh thái do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Bên trong một ngôi nhà sinh thái do Cal-Earth xây dựng
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
 • Ngôi nhà thân thiện với môi trường được làm từ cát và đất sét do tổ chức phi lợi nhuận Cal-Earth thực hiện
Ngôi nhà thân thiện với môi trường từ các vật liệu sẵn có do Cal-Earth xây dựng

Những ngôi nhà sinh thái với thiết kế khác thường sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu về tình trạng thiếu nhà ở.

Cal-Earth, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California, đã đề xuất cách hiệu quả để vượt qua cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu.

Cal-Earth cho rằng mỗi gia đình có thể xây dựng nhà riêng của mình từ vật liệu "sẵn có", thân thiện với môi trường như cát và đất sét. Đồng thời các ngôi nhà có thiết kế độc đáo với tất cả các tiện nghi hiện đại, đồng thời cũng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, mỹ thuật, hiệu quả năng lượng và sự thoải mái tiện lợi.

Những ngôi nhà sinh thái khác thường, được gọi là túp lều dành cho "người sao Hỏa", trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn