11:23 21 Tháng Hai 2020
 • Sản phẩm của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê tại thành phố Ivanovo.
 • Công nhân trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Làm đầu búp bê trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Công nhân trong xưởng may của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Làm đầu búp bê trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Sản phẩm của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê tại thành phố Ivanovo.
 • Nữ công nhân trong xưởng vẽ của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Làm đầu búp bê trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Sản phẩm của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê tại thành phố Ivanovo.
 • Công nhân trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Nữ công nhân trong xưởng vẽ của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
 • Làm đầu búp bê trong xưởng lắp ráp của nhà máy đồ chơi Thế giới búp bê ở thành phố Ivanovo.
© Sputnik / Varvara Gert'e
Sản phẩm của nhà máy đồ chơi "Thế giới búp bê" tại thành phố Ivanovo.

Nhà máy đồ chơi ở Ivanovo đã hoạt động từ năm 1942 và là một trong những nhà sản xuất búp bê hàng đầu của Nga.

Nhà máy "Thế giới búp bê"  là nhà sản xuất búp bê hiện đại của Nga. Đồng thời, đây là một trong số ít các nhà máy bảo tồn được truyền thống làm búp bê nước nhà, mà vẫn hòa nhập với cuộc sống hiện đại để giới thiệu những phát triển sáng tạo mới.

Sputnik Việt Nam giới thiệu bộ ảnh về sản xuất búp bê tại Nga

!-- —>

Nhiều hình ảnh hơn