• Tổng thống Nga Vladimir Putin và giáo viên chủ nhiệm lớp của Tổng thống ở trường phổ thông, bà Vera Gurevich tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
 • Bé gái đặt hoa ở Ngọn lửa Vĩnh cửu trên đồi Poklonnaya tại Matxcơva trong lễ hội Ngày Chiến thắng
 • CCB của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trước khi bắt đầu lễ hội Ngày Chiến thắng ở Sevastopol
 • Những người tham gia sự kiện “Đoàn tàu Chiến thắng” nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tại nhà ga xe lửa Rizhsky ở Matxcơva
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Volgograd
 • Một phụ huynh với các em nhỏ trong lễ hội Ngày Chiến thắng tại Công viên Văn hóa mang tên Gorky ở Matxcơva
 • Rước ảnh chân dung của người thân từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Matxcơva
 • Những người tham gia sự kiện “Đoàn tàu Chiến thắng” nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tại nhà ga xe lửa Rizhsky ở Matxcơva
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Công viên Văn hóa mang tên Gorky ở Matxcơva
 • Cư dân Matxcơva trên đường phố trong Ngày Chiến thắng
 • Đoàn xe thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Sevastopol
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên đồi Poklonnaya ở Matxcơva
 • CCB của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Sevastopol
 • Các cô gái mặc quân phục trong lễ hội Ngày Chiến thắng tại Công viên Văn hóa mang tên Gorky ở Matxcơva.
 • Nhạc sĩ dàn quân nhạc trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên đồi Poklonnaya ở Matxcơva
 • Lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Novorossiysk
 • CCB của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Công viên Văn hóa mang tên Gorky ở Matxcơva
 • Trẻ em và sự kiện “Đoàn tàu Chiến thắng” nhân kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tại nhà ga xe lửa Rizhsky ở Matxcơva
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên đồi Poklonnaya ở Matxcơva
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Công viên Văn hóa mang tên Gorky ở Matxcơva
 • Trong lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên đồi Poklonnaya ở Matxcơva
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Tổng thống Nga Vladimir Putin và giáo viên chủ nhiệm lớp của Tổng thống ở trường phổ thông, bà Vera Gurevich tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Tại các thành phố khắp nước Nga hôm nay tiến hành lễ hội quần chúng tôn vinh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Từ buổi sớm, tại các thành phố lớn của đất nước như Matxcơva, Saint-Peterburg, Sevastopol, Kaliningrad và nhiều nơi khác diễn ra những cuộc diễu binh và nghi lễ đặt hoa ở đài ghi ơn liệt sĩ.

Nhiều hình ảnh hơn