Widgets Magazine
06:05 12 Tháng Mười Một 2019
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
  • Kéo lưới đánh cá lên trên mặt nước ở Hy Lạp
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
  • Làm sạch biển khỏi đám lưới đánh cá ở Hy Lạp
  • Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece
Thợ lặn trong ngày dọn sạch lưới đánh cá nằm dưới đáy biển ở Hy Lạp

Nhóm sáng kiến “Healthy Seas” ("Biển sạch") đã hoàn thành chiến dịch hoạt động làm sạch đáy biển gần làng chài nhỏ Stratoni ở miền bắc Hy Lạp, nơi đây, những người thợ lặn đã gỡ bỏ hai tấn lưới ma.

Nhiệm vụ phục hồi đáy biển được thực hiện với sự cộng tác của các đội lặn từ Ghost Fishing ở Hy Lạp, Ghost Fishing ở Hà Lan, AquaTec và UFR, cũng như các nhà thám hiểm dưới nước từ Bắc Hy Lạp, với sự hỗ trợ quý giá từ cộng đồng địa phương.

Lưới đánh cá thu được bây giờ sẽ bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vời của chúng, biến "từ chất thải thành quần áo." Chúng sẽ được làm tất, trang phục thể thao, đồ tắm và thậm chí cả thảm. Healthy Sea là một ví dụ tuyệt vời về  việc tổ chức trong nền kinh tế , khi chất thải được coi là nguồn nguyên liệu.

Những bức ảnh tuyệt vời về việc thu dọn lưới đánh cá, làm sạch đáy biển trong tập ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn