09:15 16 Tháng Mười Một 2019
 • Bức ảnh A Shoal of Colorful Fish của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Jacek Deneka, giải nhất cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh Infinity Eight của nhiếp ảnh gia Marc Le Cornu, giải nhất trong hạng mục Abstract cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh Crabeater Seals on Ice của nhiếp ảnh gia Florian Ledouxgiải nhất trong hạng mục Wildlife cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh Island of Love của Jeremiasz Gdek, giải nhất trong hạng mục Nature cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh Flowers on the Water của nhiếp ảnh gia Khánh Phan, giải nhất trong hạng mục People cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh Beni Isguen của nhiếp ảnh gia George Steinmetz, giải nhất trong hạng mục Urban cuộc thi Drone Awards 2019
 • Bức ảnh After The Snow Storm của nhiếp ảnh gia JoSon, nhất trong hạng mục Sport cuộc thi Drone Awards 2019
Bức ảnh A Shoal of Colorful Fish của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Jacek Deneka, giải nhất cuộc thi Drone Awards 2019

Cuộc thi ảnh chụp từ drone (Drone Awards) là dự án của Hiệp hội Art Photo Travel, dành cho các thể loại nhiếp ảnh khác nhau, cố tình tách ra để so sánh với chụp ảnh truyền thống.

Cuộc thi hoàn toàn dành cho ảnh chụp từ trên không, trong đó có các bức ảnh chụp từ máy bay, trực thăng, drone, bóng bay, khí cầu, tên lửa, diều và dù.

Nhiều hình ảnh hơn