01:28 25 Tháng Một 2021
 • Bệnh viện dã chiến của Tổ chức nhân đạo quốc tế phi chính phủ phi lợi nhuận Samaritan's Purse tại Công viên trung tâm thành phố New York
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở Công viên trung tâm thành phố New York
 • Bệnh viện dã chiến tại Công viên trung tâm New York
 • Công nhân đeo khẩu trang tại bệnh viện dã chiến ở Công viên trung tâm New York
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở Công viên trung tâm thành phố New York
 • Bệnh viện dã chiến tại Công viên trung tâm New York
 • Bệnh viện dã chiến tại Công viên trung tâm New York
 • Thiết bị y tế và giường trong bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm New York
 • Cán bộ y tế tại bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm New York
 • Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
 • Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse tại bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
 • Các thùng hàng tại bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm New York
 • Người phụ nữ đi qua hàng rào bên sân chơi ở Công viên Trung tâm New York
 • Quang cảnh bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm New York
© Sputnik / Stringer
Bệnh viện dã chiến của Tổ chức nhân đạo quốc tế phi chính phủ phi lợi nhuận Samaritan's Purse tại Công viên trung tâm thành phố New York

Ở New York, một bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân coronavirus đã được dựng lên ở Công viên Trung tâm thành phố.

Bệnh viện lều bạt do tổ chức nhân đạo Kitô giáo Samaritan's Purse xây dựng sẽ có thể tiếp nhận tới 70 bệnh nhân. New York hiện đang ở giữa trung tâm dịch bệnh ở Mỹ.

Được triển khai tại Công viên Trung tâm ở New York, bệnh viện dã chiến trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn