16:11 06 Tháng Sáu 2020
  • Thành phố Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Hình ảnh bệnh viện thành phố Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Những ngôi nhà thành phố Pripyat sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không gặp tai nạn
  • Hình ảnh bể bơi thành phố Pripyat sau vụ tai nạn Chernobyl, và trong tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Quảng trường Pripyat sau vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong sự tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra vụ nổ lò phản ứng
  • Hình ảnh tòa nhà của thành phố Pripyat sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Khách sạn ở thành phố Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Bánh xe đu quay thành phố Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra vụ nổ
  • Hình ảnh tòa nhà của thành phố Pripyat sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
  • Cung Văn hóa Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa
© Ảnh : Dmitriy Didenko
Thành phố Pripyat sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, và trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ nếu không xảy ra thảm họa

34 năm trước, ngày 26 tháng 4 năm 1986, thảm họa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - lò phản ứng thứ tư đã phát nổ.

Các nhà thiết kế Dmitry Didenko và Andrey Gupsa quyết định thực hiện dự án, hình dung xem cuộc sống sẽ như thế nào ở Pripyat ngày nay , nếu không xảy ra tai nạn khủng khiếp tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Sputnik mời bạn đọc xem những gì trong dự án. Ảnh ghép giữa các bức ảnh đương đại và sự tưởng tượng của nghệ sĩ được giới thiệu trong bộ ảnh.

Nhiều hình ảnh hơn