19:07 25 Tháng Mười Một 2020
  • Những nhân viên phục vụ trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Nữ tiếp viên trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Các nữ tiếp viên trong trang phục cổ vũ với thực khách tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Những nhân viên phục vụ trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Những nhân viên phục vụ trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Khách đeo khẩu trang tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Những nhân viên phục vụ trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
  • Các nữ tiếp viên trong trang phục cổ vũ với thực khách tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Những nhân viên phục vụ trong trang phục cổ vũ tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo

Trong bối cảnh nới lỏng các biện pháp hạn chế do COVID-19 ở Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, nhà hàng Cheers One, nơi những người phục vụ làm việc trong trang phục của đội cổ vũ, đã mở cửa lại đón thực khách .

Những người phục vụ đeo khẩu trang bảo hộ và găng tay tuân thủ các biện pháp an toàn, cố gắng duy trì và nâng cao tinh thần của thực khách đến nhà hàng bằng cách tổ chức các chương trình mới mẻ, phong phú cùng với những dịch vụ thông thường dành cho khách.

Hãy vui lên, với tâm trạng phấn chấn trong nhà hàng «cổ vũ» ở Tokyo - cùng với tập ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn