05:44 15 Tháng Bảy 2020
  • Du khách dạo công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay ở thành phố Bakhchisarai
  • Mô hình nhà ga xe lửa Simferopol tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Du khách bên mô hình Vương cung thánh đường 1935 tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Mô hình phi cơ ở sân bay Simferopol tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, thành phố Bakhchisarai
  • Mô hình Cung điện Vorontsov tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Mô hình nhà ga xe lửa Simferopol tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Người đàn ông đứng bên mô hình Nhà thờ Vladimir ở Khersones tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Mô hình nhà ga xe lửa Simferopol tại công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay, ở thành phố Bakhchisarai
  • Công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay ở thành phố Bakhchisarai
  • Du khách dạo công viên Tiểu Crưm trong lòng bàn tay ở thành phố Bakhchisarai
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Du khách dạo công viên "Tiểu Crưm trong lòng bàn tay" ở thành phố Bakhchisarai

Có thể thấy tất cả các điểm tham quan chính của Crưm trong một lần ghé thăm thành phố Bakhchisarai.

Để làm điều đó, du khách không cần đi bộ nhiều: trên diện tích rộng 2,5 ha có một điểm đến tuyệt vời cùng với tất cả danh làm thắng cảnh của bán đảo, gọi là công viên “Tiểu Crưm trong lòng bàn tay”.

Công viên “Tiểu Crưm trong lòng bàn tay” ở Bakhchisarai là một công viên tuyệt đẹp chứa tất cả các thắng cảnh lịch sử, văn hóa và kiến ​​trúc của bán đảo Crưm với tỷ lệ 1:25.

Crưm thu nhỏ trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn