18:45 31 Tháng Mười 2020
  • Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol
  • Cô gái trong trên một cánh đồng hoa hướng dương ở Simferopol
  • Những cô gái trên cánh đồng hoa hướng dương ở Simferopol
  • Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol
  • Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol
  • Những cô gái trên cánh đồng hoa hướng dương ở Simferopol
  • Cô gái cùng đưa trẻ trên cánh đồng hoa hướng dương ở Simferopol
  • Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol
  • Cô gái cùng đưa trẻ trên cánh đồng hoa hướng dương ở Simferopol
  • Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Hoa hướng dương nở trên một cánh đồng ở Simferopol

Crưm đẹp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng đặc biệt là vào mùa hè, khi dường như mọi thứ có thể nở hoa.

Cánh đồng Crưm vàng - cánh đồng hoa hướng dương bất tận, ra hoa bắt đầu vào giữa tháng Bảy.

Gọi là hoa hướng dương do hoa quay theo mặt trời, theo hướng những tia nắng. Và khi hoa hướng dương nở, thì chính nó sẽ trở nên giống như mặt trời.

Người Crưm và khách thăm bán đảo có một truyền thống đặc biệt - chụp ảnh trên các cánh đồng nở hoa.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Crưm - trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn