09:29 25 Tháng Một 2021
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
  • Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok
© AP Photo / Vincent Yu
Khẩu trang của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok

Hình ảnh 3D coronavirus hoặc hộp đựng thực phẩm mang đi bằng nhựa trên khẩu trang để nhắc nhở mọi người về sự tổn hại môi trường do việc giao thực phẩm mang lại.

Do đại dịch coronavirus, Edmond Kok, diễn viên kiêm nhà thiết kế trang phục sân khấu Hồng Kông, hầu như không làm việc tại nhà hát. Nhưng ông tìm ra cách để thể hiện cảm hứng sáng tạo của mình: kể từ tháng 2, ông đã tạo ra hơn 170 chiếc khẩu trang lấy cảm hứng từ đại dịch và các vấn đề chính trị ở Hồng Kông.

Những chiếc khẩu trang của Edmond Kok không phải là khẩu trang thông thường để sử dụng hàng ngày mà là những tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Sputnik giới thiệu bộ ảnh về những chiếc khẩu trang đáng kinh ngạc của nhà thiết kế Hồng Kông Edmond Kok.

Nhiều hình ảnh hơn