10:18 15 Tháng Sáu 2021
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy ở nhà».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy rửa tay».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Đừng sờ lên mặt».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy yêu cầu trợ giúp y tế».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Đừng tích trữ thừa giấy vệ sinh».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy đeo khẩu trang và găng tay khi ra khỏi nhà».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy giữ cự ly cách mọi người tối thiểu 2 mét».
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hắt hơi vào khuyủ tay»
 • Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy tránh đám đông».
© Ảnh : Andrew Tarusov
Dự án pin-up «COVID-19 Survival guidelines» («COVID-19 Hướng dẫn sinh tồn») của hoạ sĩ Andrei Tarusov. Chữ đề trên áp-phích: «Hãy ở nhà».

Họa sĩ người Nga Andrei Tarusov hiện sống tại Los Angeles đã vẽ loạt tác phẩm chủ đề coronavirus với những chỉ dẫn sinh tồn theo phong cách pin-up (người đẹp).

Trên các tấm áp phích, cô nữ y tá gợi tình khuyến khích mọi người chăm rửa tay, giữ khoảng cách và ở lại nhà.

Sputnik giới thiệu các áp-phích «cẩm nang pin-up» với những chỉ dẫn để sống còn trong thời đại dịch coronavirus.

Nhiều hình ảnh hơn