14:09 29 Tháng Mười Một 2020
 • Quang cảnh bệnh viện Covid-19 nằm trong Cung thể thao băng Krylatskoye ở Moskva
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Bác sĩ tổ chức lớp khí công cho bệnh nhân trong bệnh viện tạm thời ở Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Bệnh nhân trong bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Quang cảnh bệnh viện Covid-19 nằm trong Cung thể thao băng Krylatskoye ở Moskva
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cung thể thao băng Krylatskoye
 • Quang cảnh bệnh viện Covid-19 nằm trong Cung thể thao băng Krylatskoye ở Moskva
 • Dấu hiệu nguy hiểm sinh học tại bệnh viện tạm thời ở Cung thể thao băng Krylatskoye
© REUTERS / Maxim Shemetov
Quang cảnh bệnh viện Covid-19 nằm trong Cung thể thao băng Krylatskoye ở Moskva

Trong Cung thể thao băng "Krylatskoye" ở Moskva mùa này sẽ không có các cuộc thi tài. Bây giờ chỉ có thể cổ vũ, động viên cho nhóm nhân viên y tế.

Do tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Moskva tăng mạnh, đã  có quyết định mở các bệnh viện dự  phòng chống coronavirus. Một trong  những bệnh viện dã chiến đó nằm ở Cung thể thao băng Krylatskoye.

Sân chính của Cung thể thao băng hiện đã bố trí giường y tế và các thiết bị hiện đại. Đồng thời, đã thiết lập mọi điều kiện thiết bị kỹ thuật để bệnh viện tạm thời không khác gì bệnh viện thông thường.

Bệnh viện Covid-19 nằm trong Cung thể thao băng Krylatskoye ở Moskva trông như thế nào? - Trong tập ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn