06:16 18 Tháng Năm 2021
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Những người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
  • Những người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
Người tham gia sự kiện hóa trang cosplay tại Hà Nội

Vào Chủ nhật, 10 tháng Một, ngày hội hóa trang dành cho những người yêu thích văn hóa Nhật Bản đã diễn ra tại thủ đô Việt Nam.

Cosplay là một trong những sở thích hiện đại phổ biến nhất đến từ Nhật Bản. Ý tưởng chính của cosplay không chỉ là hóa trang mà là hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau của trò chơi máy tính, điện ảnh, văn học, truyện tranh, anime và manga.

Hàng năm, hàng trăm lễ hội về chủ đề này diễn ra trên khắp thế giới.

Lễ hội Cosplay ở Hà Nội - trong nguồn ảnh của Sputnik.

Từ khóa:
cosplay

Nhiều hình ảnh hơn