03:32 10 Tháng Năm 2021
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Du khách trong hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Khách du lịch trên đường đến Sơn Đoòng ở Việt Nam, hang động lớn nhất thế giới
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Du khách trong hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
  • Du khách trong hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam
© AFP 2021 / Nhac Nguyen
Những du khách tại hang động lớn nhất thế giới- Sơn Đoòng, Việt Nam

Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Nó nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng ở Việt Nam.

Sơn Đoòng có quy mô khổng lồ đến nỗi nó thậm chí còn có sông riêng, làm ngập các phần của hang động trong mùa mưa.

Sơn Đoòng thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng những nơi nhất định phải đến trong đời.

Chuyến thám hiểm Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới trong tập ảnh của Sputnik.

Từ khóa:
Sơn Đoòng

Nhiều hình ảnh hơn