23:22 05 Tháng Tám 2021
 • Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Áp phích Đảng Cộng sản trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Xích lô chạy trên phố Hà Nội được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Quốc kỳ và Đảng kỳ Việt Nam trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tại Hà Nội
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Tượng đài Cảm tử được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được trang hoàng chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội ĐCSVN lần thứ 13
 • Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
 • Giao thông trên đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
© Sputnik / Taras Ivanov
Trung tâm thành phố Hà Nội trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13

Các đường phố chính của thủ đô Hà Nội "chuyển màu đỏ" chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Việt Nam.

Nhân dịp này, các đường phố chính của thủ đô được trang hoàng cờ hoa và áp phích rực rỡ.

Đường phố thủ đô trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ ảnh của phóng viên Sputnik từ Hà Nội.

Chủ đề:
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)

Nhiều hình ảnh hơn