08:31 29 Tháng Chín 2021
 • Cảnh sát điều khiển giao thông gần địa điểm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Các đại biểu trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Các nhân viên an ninh trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
 • Nữ nhân viên cảnh sát ngang qua biển hiệu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Các đại diện báo chí Việt Nam tác nghiệp trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Các quân nhân trước biển quảng cáo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân trong lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
 • Các đại biểu tới dự lễ khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội
© REUTERS / Kham
Cảnh sát điều khiển giao thông gần địa điểm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội

Tại thủ đô Hà Nội hôm nay khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ phân định tương lai của đất nước Việt Nam trong những năm tới.

Diễn đàn lớn của Đảng hoạt động cho đến ngày 2 tháng Hai. Chương trình làm việc của Đại hội XIII tập trung xem xét các tài liệu phản ánh đánh giá việc thực thi đường lối Đổi Mới mà Việt Nam tiến hành trong 35 năm qua. Đồng thời, tại diễn đàn lớn này sẽ phân định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2025.

Về công tác nhân sự, Đại hội sẽ bầu ra thành phần ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đại hội XIII có 1.587 đại biểu tham dự.

Ngày đầu tiên diễn ra sự kiện nổi bật nhất trong đời sống chính trị của Việt Nam - Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - trong bộ ảnh của Sputnik.

Chủ đề:
Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (92)
Từ khóa:
Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều hình ảnh hơn