• Những con chó khuyết tật đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Con chó khuyết tật trước khi đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Những con chó khuyết tật trước khi đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Con chó khuyết tật trước khi đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Những con chó khuyết tật đang ăn tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Cô gái gắn dụng cụ hỗ trợ vận động cho con chó khuyết tật trước khi đi dạo hàng ngày tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Nhân viên và những con chó khuyết tật được gắn dụng cụ hỗ trợ vận động đi dạo hàng ngày tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Nhân viên và những con chó khuyết tật được gắn dụng cụ hỗ trợ vận động đi dạo hàng ngày tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Cô gái giúp đỡ con chó khuyết tật đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Cô gái với con chó khuyết tật tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Nhân viên và những con chó khuyết tật được gắn dụng cụ hỗ trợ vận động đi dạo hàng ngày tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
 • Những con chó khuyết tật đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Những con chó khuyết tật đi dạo tại Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan

Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation ở Chonburi, Thái Lan chuyên chăm sóc những con chó khuyết tật.

Tất cả những con vật được Quỹ này bảo trợ đều có dụng cụ hỗ trợ vận động đặc biệt, tương tự như xe lăn của người. Chúng thích thú sử dụng các thiết bị này khi đi dạo hàng ngày.

Nhìn những con chó vui vẻ và năng động này đi dạo, bạn sẽ quên đi khuyết tật của chúng!

Những con chó khuyết tật ngồi xe lăn của Quỹ The Man That Rescues Dogs Foundation khi đi dạo - trong bộ ảnh của Sputnik.

Nhiều hình ảnh hơn