10:31 06 Tháng Tám 2021
 • Những người tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những người tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Dân chúng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những chiếc máy bay trực thăng xếp thành số 100 để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Ban nhạc quân đội tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Truyền trực tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Dân chúng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những người tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những người tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những người tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Tàu đánh cá với cờ Trung Quốc và cờ Hồng Kông trong kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông
 • Dân chúng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Dân chúng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Ban nhạc quân đội tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Dân chúng trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
 • Những người tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Những người tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh

Đảng chính trị lớn nhất thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc, kỷ niệm 100 năm thành lập vào thứ Năm.

Nhân dịp này, một cuộc mit tính trọng thể quy mô lớn đã được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, với sự tham dự của toàn thể ban lãnh đạo CHND Trung Hoa và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nguồn dữ liệu ảnh Sputnik.

Từ khóa:
Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhiều hình ảnh hơn