08:56 31 Tháng Bảy 2021
Học tiếng Nga
 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 20:30 27.04.2018
  20:30 27.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 93

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 17:54 20.04.2018
  17:54 20.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 92

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên
  Cập nhật lần cuối: 17:03 17.04.2018
  17:03 17.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 91

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 13:45 13.04.2018
  13:45 13.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 90

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 16:31 10.04.2018
  16:31 10.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 89

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 18:51 05.04.2018
  18:51 05.04.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 88

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Hai cô gái nói chuyện
  Cập nhật lần cuối: 20:07 29.03.2018
  20:07 29.03.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 87

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 20:39 22.03.2018
  20:39 22.03.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 86

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:45 01.03.2018
  23:45 01.03.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 85

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 22:04 16.02.2018
  22:04 16.02.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 84

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:17 26.01.2018
  23:17 26.01.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 83

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:23 11.01.2018
  23:23 11.01.2018

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 82

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:18 21.12.2017
  23:18 21.12.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 81

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái
  Cập nhật lần cuối: 23:30 30.11.2017
  23:30 30.11.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 80

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái
  Cập nhật lần cuối: 23:50 16.11.2017
  23:50 16.11.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 79

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái
  Cập nhật lần cuối: 23:54 02.11.2017
  23:54 02.11.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 7̣8

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái
  Cập nhật lần cuối: 13:59 19.10.2017
  13:59 19.10.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 77

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:28 05.10.2017
  23:28 05.10.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 76

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:55 21.09.2017
  23:55 21.09.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 75

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 17:57 24.08.2017
  17:57 24.08.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 74

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Xem nhiều hơn