06:52 24 Tháng Một 2018
Hà Nội+ 26°C
Matxcơva-8°C

  Học tiếng Nga

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:23 11.01.2018
   23:23 11.01.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 82

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:18 21.12.2017
   23:18 21.12.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 81

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:30 30.11.2017
   23:30 30.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 80

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:50 16.11.2017
   23:50 16.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 79

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:54 02.11.2017
   23:54 02.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 7̣8

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 13:59 19.10.2017
   13:59 19.10.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 77

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 05.10.2017
   23:28 05.10.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 76

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:55 21.09.2017
   23:55 21.09.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 75

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 17:57 24.08.2017
   17:57 24.08.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 74

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 12:39 10.08.2017
   12:39 10.08.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 73

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 16:19 27.07.2017
   16:19 27.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 72

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 17:39 13.07.2017
   17:39 13.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 71

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 18:16 29.06.2017
   18:16 29.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 70

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:20 22.06.2017
   23:20 22.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 69

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 23:54 15.06.2017
   23:54 15.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 68

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 21:39 08.06.2017
   21:39 08.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 67

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:06 01.06.2017
   23:06 01.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 66

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái và con chó
   Cập nhật lần cuối: 22:24 25.05.2017
   22:24 25.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 65

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Hai cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:20 18.05.2017
   23:20 18.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 64

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:52 11.05.2017
   23:52 11.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 63

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình "Chúng ta học tiếng Nga". Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!