13:07 28 Tháng Hai 2017
Hà Nội+ 22°C
Matxcơva-1°C

  Học tiếng Nga

  • Vui chơi trong lễ Maslenitsa
   Cập nhật lần cuối: 18:52 23.02.2017
   18:52 23.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 52

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 96
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 21:33 16.02.2017
   21:33 16.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 51

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 164
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:41 09.02.2017
   21:41 09.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 50

   Тania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 185
  • cô gai Việt Nam tại thư viện
   Cập nhật lần cuối: 23:12 02.02.2017
   23:12 02.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 49

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 214
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:26 26.01.2017
   22:26 26.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 48

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 200
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:57 19.01.2017
   20:57 19.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 47

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 205
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:32 12.01.2017
   23:32 12.01.2017

   “Chúng ta học tiếng Nga” - Bài 46

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   1188
  • sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 11:57 05.01.2017
   11:57 05.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 45

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn!

   0 218
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:49 29.12.2016
   22:49 29.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 44

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 174
  • Sinh viên RUDN
   Cập nhật lần cuối: 22:03 22.12.2016
   22:03 22.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 43

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 205
  • Trẻ em Nga
   Cập nhật lần cuối: 23:55 15.12.2016
   23:55 15.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 42

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 157
  • Cô gại Nga
   Cập nhật lần cuối: 22:08 08.12.2016
   22:08 08.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 41

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 224
  • Học sinh Nga
   Cập nhật lần cuối: 20:39 01.12.2016
   20:39 01.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 40

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 240
  • Học sinh Nga
   Cập nhật lần cuối: 23:21 24.11.2016
   23:21 24.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 39

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 273
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 22:24 17.11.2016
   22:24 17.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 38

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Hai mẹ con
   Cập nhật lần cuối: 18:27 10.11.2016
   18:27 10.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 37

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 214
  • Sinh viên MGU
   Cập nhật lần cuối: 20:16 03.11.2016
   20:16 03.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 36

   Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 207
  • Buổi học tiếng Nga
   Cập nhật lần cuối: 21:38 27.10.2016
   21:38 27.10.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 35

   Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:46 20.10.2016
   20:46 20.10.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 34

   Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 198
  • Học sinh Nga
   Cập nhật lần cuối: 21:48 13.10.2016
   21:48 13.10.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 33

   Xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 199