08:39 27 Tháng Năm 2018
Hà Nội+ 33°C
Matxcơva+ 11°C

  Học tiếng Nga

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:30 27.04.2018
   20:30 27.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 93

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 17:54 20.04.2018
   17:54 20.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 92

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 17:03 17.04.2018
   17:03 17.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 91

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 13:45 13.04.2018
   13:45 13.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 90

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 16:31 10.04.2018
   16:31 10.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 89

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 18:51 05.04.2018
   18:51 05.04.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 88

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Hai cô gái nói chuyện
   Cập nhật lần cuối: 20:07 29.03.2018
   20:07 29.03.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 87

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:39 22.03.2018
   20:39 22.03.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 86

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:45 01.03.2018
   23:45 01.03.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 85

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:04 16.02.2018
   22:04 16.02.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 84

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:17 26.01.2018
   23:17 26.01.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 83

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:23 11.01.2018
   23:23 11.01.2018

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 82

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:18 21.12.2017
   23:18 21.12.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 81

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:30 30.11.2017
   23:30 30.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 80

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:50 16.11.2017
   23:50 16.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 79

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:54 02.11.2017
   23:54 02.11.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 7̣8

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 13:59 19.10.2017
   13:59 19.10.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 77

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 05.10.2017
   23:28 05.10.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 76

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:55 21.09.2017
   23:55 21.09.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 75

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 17:57 24.08.2017
   17:57 24.08.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 74

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!