04:09 25 Tháng Tư 2017
Hà Nội+ 22°C
Matxcơva+ 3°C

  Học tiếng Nga

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:58 20.04.2017
   23:58 20.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 60

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 94
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:09 13.04.2017
   23:09 13.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 59

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 217
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:37 06.04.2017
   23:37 06.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 58

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 213
  • Những người trẻ
   Cập nhật lần cuối: 22:34 30.03.2017
   22:34 30.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 57

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 158
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
   22:48 23.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 175
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:29 16.03.2017
   23:29 16.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 55

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 165
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:38 09.03.2017
   23:38 09.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 54

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 187
  • Con trai Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 02.03.2017
   23:28 02.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 53

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 199
  • Vui chơi trong lễ Maslenitsa
   Cập nhật lần cuối: 18:52 23.02.2017
   18:52 23.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 52

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 21:33 16.02.2017
   21:33 16.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 51

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 202
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:41 09.02.2017
   21:41 09.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 50

   Тania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 197
  • cô gai Việt Nam tại thư viện
   Cập nhật lần cuối: 23:12 02.02.2017
   23:12 02.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 49

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 222
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:26 26.01.2017
   22:26 26.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 48

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 209
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:57 19.01.2017
   20:57 19.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 47

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 208
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:32 12.01.2017
   23:32 12.01.2017

   “Chúng ta học tiếng Nga” - Bài 46

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   1192
  • sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 11:57 05.01.2017
   11:57 05.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 45

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn!

   0 224
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:49 29.12.2016
   22:49 29.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 44

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 176
  • Sinh viên RUDN
   Cập nhật lần cuối: 22:03 22.12.2016
   22:03 22.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 43

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 218
  • Trẻ em Nga
   Cập nhật lần cuối: 23:55 15.12.2016
   23:55 15.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 42

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 168
  • Cô gại Nga
   Cập nhật lần cuối: 22:08 08.12.2016
   22:08 08.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 41

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 224