Hà Nội+ 16°C
Matxcơva+ 4°C

  Học tiếng Nga

  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
   22:48 23.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 50
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:29 16.03.2017
   23:29 16.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 55

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 148
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:38 09.03.2017
   23:38 09.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 54

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 166
  • Con trai Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 02.03.2017
   23:28 02.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 53

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 183
  • Vui chơi trong lễ Maslenitsa
   Cập nhật lần cuối: 18:52 23.02.2017
   18:52 23.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 52

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 204
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 21:33 16.02.2017
   21:33 16.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 51

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 190
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:41 09.02.2017
   21:41 09.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 50

   Тania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 194
  • cô gai Việt Nam tại thư viện
   Cập nhật lần cuối: 23:12 02.02.2017
   23:12 02.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 49

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 217
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:26 26.01.2017
   22:26 26.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 48

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 204
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:57 19.01.2017
   20:57 19.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 47

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 205
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:32 12.01.2017
   23:32 12.01.2017

   “Chúng ta học tiếng Nga” - Bài 46

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   1189
  • sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 11:57 05.01.2017
   11:57 05.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 45

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn!

   0 221
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:49 29.12.2016
   22:49 29.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 44

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 174
  • Sinh viên RUDN
   Cập nhật lần cuối: 22:03 22.12.2016
   22:03 22.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 43

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 211
  • Trẻ em Nga
   Cập nhật lần cuối: 23:55 15.12.2016
   23:55 15.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 42

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 157
  • Cô gại Nga
   Cập nhật lần cuối: 22:08 08.12.2016
   22:08 08.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 41

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 224
  • Học sinh Nga
   Cập nhật lần cuối: 20:39 01.12.2016
   20:39 01.12.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 40

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.

   0 240
  • Học sinh Nga
   Cập nhật lần cuối: 23:21 24.11.2016
   23:21 24.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 39

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 273
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 22:24 17.11.2016
   22:24 17.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 38

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Hai mẹ con
   Cập nhật lần cuối: 18:27 10.11.2016
   18:27 10.11.2016

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 37

   Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 215