07:43 25 Tháng Chín 2017
Hà Nội+ 31°C
Matxcơva+ 6°C

  Học tiếng Nga

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:55 21.09.2017
   23:55 21.09.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 75

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 75
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 17:57 24.08.2017
   17:57 24.08.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 74

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 448
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 12:39 10.08.2017
   12:39 10.08.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 73

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 337
  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 16:19 27.07.2017
   16:19 27.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 72

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 383
  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 17:39 13.07.2017
   17:39 13.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 71

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 363
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 18:16 29.06.2017
   18:16 29.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 70

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 337
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:20 22.06.2017
   23:20 22.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 69

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 216
  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 23:54 15.06.2017
   23:54 15.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 68

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 217
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 21:39 08.06.2017
   21:39 08.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 67

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 243
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:06 01.06.2017
   23:06 01.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 66

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 203
  • Cô gái và con chó
   Cập nhật lần cuối: 22:24 25.05.2017
   22:24 25.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 65

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 224
  • Hai cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:20 18.05.2017
   23:20 18.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 64

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 214
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:52 11.05.2017
   23:52 11.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 63

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình "Chúng ta học tiếng Nga". Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 234
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 23:41 04.05.2017
   23:41 04.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 62

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 214
  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:46 27.04.2017
   21:46 27.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 61

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:58 20.04.2017
   23:58 20.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 60

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 194
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:09 13.04.2017
   23:09 13.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 59

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 251
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:37 06.04.2017
   23:37 06.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 58

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 235
  • Những người trẻ
   Cập nhật lần cuối: 22:34 30.03.2017
   22:34 30.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 57

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 191
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
   22:48 23.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 200