11:35 28 Tháng Bảy 2017
Hà Nội+ 34°C
Matxcơva+ 16°C

  Học tiếng Nga

  • Cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 16:19 27.07.2017
   16:19 27.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 72

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 15
  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 17:39 13.07.2017
   17:39 13.07.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 71

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 344
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 18:16 29.06.2017
   18:16 29.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 70

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 325
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:20 22.06.2017
   23:20 22.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 69

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 207
  • Hai sinh viên VN
   Cập nhật lần cuối: 23:54 15.06.2017
   23:54 15.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 68

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 215
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 21:39 08.06.2017
   21:39 08.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 67

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 237
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 23:06 01.06.2017
   23:06 01.06.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 66

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 199
  • Cô gái và con chó
   Cập nhật lần cuối: 22:24 25.05.2017
   22:24 25.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 65

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 221
  • Hai cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:20 18.05.2017
   23:20 18.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 64

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 209
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:52 11.05.2017
   23:52 11.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 63

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình "Chúng ta học tiếng Nga". Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 216
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 23:41 04.05.2017
   23:41 04.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 62

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 210
  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:46 27.04.2017
   21:46 27.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 61

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 204
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:58 20.04.2017
   23:58 20.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 60

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 186
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:09 13.04.2017
   23:09 13.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 59

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 250
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:37 06.04.2017
   23:37 06.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 58

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 223
  • Những người trẻ
   Cập nhật lần cuối: 22:34 30.03.2017
   22:34 30.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 57

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 183
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
   22:48 23.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 192
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:29 16.03.2017
   23:29 16.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 55

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 182
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:38 09.03.2017
   23:38 09.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 54

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 204
  • Con trai Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 02.03.2017
   23:28 02.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 53

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 216