06:43 26 Tháng Năm 2017
Hà Nội+ 32°C
Matxcơva+ 14°C

  Học tiếng Nga

  • Cô gái và con chó
   Cập nhật lần cuối: 22:24 25.05.2017
   22:24 25.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 65

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 22
  • Hai cô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:20 18.05.2017
   23:20 18.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 64

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 197
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:52 11.05.2017
   23:52 11.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 63

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình "Chúng ta học tiếng Nga". Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 187
  • Cô gái châu Á
   Cập nhật lần cuối: 23:41 04.05.2017
   23:41 04.05.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 62

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 197
  • Сô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:46 27.04.2017
   21:46 27.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 61

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 196
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:58 20.04.2017
   23:58 20.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 60

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 183
  • Cô gái Việt
   Cập nhật lần cuối: 23:09 13.04.2017
   23:09 13.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 59

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 243
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:37 06.04.2017
   23:37 06.04.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 58

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 217
  • Những người trẻ
   Cập nhật lần cuối: 22:34 30.03.2017
   22:34 30.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 57

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 173
  • Сô gái Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
   22:48 23.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 182
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:29 16.03.2017
   23:29 16.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 55

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 173
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 23:38 09.03.2017
   23:38 09.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 54

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 200
  • Con trai Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:28 02.03.2017
   23:28 02.03.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 53

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 207
  • Vui chơi trong lễ Maslenitsa
   Cập nhật lần cuối: 18:52 23.02.2017
   18:52 23.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 52

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 214
  • Sinh viên
   Cập nhật lần cuối: 21:33 16.02.2017
   21:33 16.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 51

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 208
  • Cô gái
   Cập nhật lần cuối: 21:41 09.02.2017
   21:41 09.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 50

   Тania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 201
  • cô gai Việt Nam tại thư viện
   Cập nhật lần cuối: 23:12 02.02.2017
   23:12 02.02.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 49

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 226
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 22:26 26.01.2017
   22:26 26.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 48

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 211
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 20:57 19.01.2017
   20:57 19.01.2017

   Chúng ta học tiếng Nga – Bài 47

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   0 216
  • Sinh viên Việt Nam
   Cập nhật lần cuối: 23:32 12.01.2017
   23:32 12.01.2017

   “Chúng ta học tiếng Nga” - Bài 46

   Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

   1197