• Cô gái châu Á
  Cập nhật lần cuối: 12:39 10.08.2017
  12:39 10.08.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 73

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 16:19 27.07.2017
  16:19 27.07.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 72

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Hai sinh viên VN
  Cập nhật lần cuối: 17:39 13.07.2017
  17:39 13.07.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 71

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái
  Cập nhật lần cuối: 18:16 29.06.2017
  18:16 29.06.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 70

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái
  Cập nhật lần cuối: 23:20 22.06.2017
  23:20 22.06.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 69

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Hai sinh viên VN
  Cập nhật lần cuối: 23:54 15.06.2017
  23:54 15.06.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 68

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái châu Á
  Cập nhật lần cuối: 21:39 08.06.2017
  21:39 08.06.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 67

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái
  Cập nhật lần cuối: 23:06 01.06.2017
  23:06 01.06.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 66

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái và con chó
  Cập nhật lần cuối: 22:24 25.05.2017
  22:24 25.05.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 65

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Hai cô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:20 18.05.2017
  23:20 18.05.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 64

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt
  Cập nhật lần cuối: 23:52 11.05.2017
  23:52 11.05.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 63

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình "Chúng ta học tiếng Nga". Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái châu Á
  Cập nhật lần cuối: 23:41 04.05.2017
  23:41 04.05.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 62

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái
  Cập nhật lần cuối: 21:46 27.04.2017
  21:46 27.04.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 61

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:58 20.04.2017
  23:58 20.04.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 60

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Cô gái Việt
  Cập nhật lần cuối: 23:09 13.04.2017
  23:09 13.04.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 59

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 23:37 06.04.2017
  23:37 06.04.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 58

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Những người trẻ
  Cập nhật lần cuối: 22:34 30.03.2017
  22:34 30.03.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 57

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Сô gái Việt Nam
  Cập nhật lần cuối: 22:48 23.03.2017
  22:48 23.03.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 56

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên
  Cập nhật lần cuối: 23:29 16.03.2017
  23:29 16.03.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 55

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 • Sinh viên
  Cập nhật lần cuối: 23:38 09.03.2017
  23:38 09.03.2017

  Chúng ta học tiếng Nga – Bài 54

  Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!