Chính trị
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Bộ Ngoại giao Ukraina vừa công bố Quyền Tổng Lãnh sự Nga tại Odessa là nhân vật không được hoan nghênh (persona non grata - PNG). Quyết định đó thông qua trên cơ sở tư liệu của Cơ quan An ninh Ukraina, - như nêu trên trang web của Bộ này.

Theo dữ liệu của An ninh Kiev, cơ quan đối ngoại của Ukraina đã trao công hàm đòi hỏi nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi lãnh thổ đất nước ngay lập tức.

Chủ tịch Cơ quan An ninh Ukraina Vasily Gritsak giải thích rằng Tổng Lãnh sự Nga bị công bố “persona non grata” vì “sự không tương thích trong hoạt động ngoại giao”, cũng như  do vi phạm các quy định của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự.

Cơ quan này xác nhận rằng nhà ngoại giao Nga đã rời Ukraina. Trong đó, không nêu danh tính của vị Quyền Tổng Lãnh sự Nga.

Từ khóa:
Bộ Ngoại giao Ukraina, Sự kiện tại Ukraina