09:12 21 Tháng Chín 2021
Chính trị
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Syria công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, theo thông báo trên các trang web của Bộ Ngoại giao các nước cộng hòa.

Các bên tuyên bố tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và mong muốn hợp tác.

Damascus và Tskhinval, cũng như Damascus và Sukhum đã công bố công nhận lẫn nhau và thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ quán.

Đồng thời, ba nước đề cập đến Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao ngày 18 tháng 4 năm 1961 và Công ước Viên về Quan hệ Lãnh sự ngày 23 tháng 4 năm 1963.

Sự độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia cũng được Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu và Tuvalu công nhận.

Từ khóa:
Abkhazia, Nam Ossetia, Syria