17:26 26 Tháng Chín 2021
Chính trị
URL rút ngắn
49
Theo dõi Sputnik trên

Lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam thay đổi thế nào từ 1.7.2018?

Mức lương của cán bộ cấp cao được căn cứ theo hai văn bản quy phạm pháp luật sau.

Một là, Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

1. Các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương:

STT

Chức danh

Hệ số lương

Mức lương hiện hành

Mức lương trước ngày 1.7.2018

1

Chủ tịch nước

13,00

18.070.000

16.900.000

2

Chủ tịch Quốc hội

12,50

17.375.000

16.250.000

3

Thủ tướng Chính phủ

12,50

17.375.000

16.250.000

2. Các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương:

STT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

Mức lương hiện hành

Hệ số lương

Mức lương hiện hành

1

Phó chủ tịch nước

11,10

15.429.000

11,70

16.263.000

2

Phó chủ tịch Quốc hội

10,40

14.456.000

11,00

15.290.000

3

Phó Thủ tướng Chính phủ

10,40

14.456.000

11,00

15.290.000

4

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

10,40

14.456.000

11,00

15.290.000

5

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

10,40

14.456.000

11,00

15.290.000

6

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

9,80

13.622.000

10,40

14.456.000

7

Chủ tịch Hội đồng dân tộc

9,70

13.483.000

10,30

14.317.000

8

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

9,70

13.483.000

10,30

14.317.000

9

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

9,70

13.483.000

10,30

14.317.000

10

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

9,70

13.483.000

10,30

14.317.000

Theo: Thư viện pháp luật

Tin bài liên quan:

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc từ 1/7/2018 thay đổi
Một cán bộ mỗi năm thực hiện thu-chi 80 tỷ, lương 8 triệu, 14 người xin nghỉ kể từ đầu năm
Từ khóa:
Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ, lương