18:36 18 Tháng Sáu 2021
Chính trị
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Chiều nay (19.8), Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo, trong hai ngày 18 và 19.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XII, báo Dân Việt đưa tin.

Các đề án gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị còn có các Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan.

Sau hai ngày làm việc, phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị hoan nghênh, đánh giá cao việc chuẩn bị của Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban Đảng; các đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện để trình Hội nghị Trung ương.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề án tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ý kiến của các ban, bộ, ngành có liên quan, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các đề án, bảo đảm chất lượng để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XII sắp tới.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Bộ Chính trị họp cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
Trí Dũng – TTXVN
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Bộ Chính trị họp cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Liên quan đến dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đây là dự thảo do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị trình Bộ Chính trị có mục đích để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Về nội dung, dự thảo quy định từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Dự thảo quy định từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền, lợi ích nhóm, để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Dự thảo quy định trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Quy định.

Từ khóa:
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XII, Bộ Chính Trị VN, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng