19:57 18 Tháng Sáu 2021
Chính trị
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

"Huy động quân nhân dự bị như dự thảo là thiếu khả thi!', PLO dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt báo cáo dự thảo luật trước Quốc hội cho biết.

Chiều 28-5, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Theo đó, một số ý kiến cho rằng quân nhân dự bị làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhất là doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, khi huy động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ, gây bất bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng đến thu nhập, thậm chí làm mất cơ hội có việc làm của người được huy động, trong khi Điều 44 dự thảo Luật chưa quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nên thiếu tính khả thi.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng quy định về quản lý và huy động phương tiện kỹ thuật trong dự thảo Luật là không rõ ràng và khó khả thi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).
© Ảnh : Quân Minh/Zing
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, huy động phương tiện kỹ thuật làm hạn chế quyền về tài sản của cá nhân, tổ chức đã được Hiến pháp bảo hộ, nên đề nghị nghiên cứu việc huy động phương tiện kỹ thuật phải thực hiện theo Điều 32 Hiến pháp và các quy định có liên quan của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Quốc phòng… Điều này để bảo đảm sự bình đẳng về quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể có tài sản phải huy động.

“Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để rà soát, chỉnh lý nội dung của dự thảo Luật cho phù hợp với Hiến pháp, đường lối, chính sách của Đảng. Đồng thời, giải quyết hài hòa, hợp lý chủ trương xây dựng, tổ chức lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, bám sát tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay…” ông Võ Trọng Việt thông tin.

Về độ tuổi, một số ý kiến đề nghị nên nghiên cứu quy định độ tuổi đối tượng phù hợp với độ tuổi của quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong bố trí nguồn. Đồng thời thống nhất với Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tại khoản 2, gộp điểm d với điểm đ, vì có cùng đối tượng là “những nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đến 45 tuổi; nữ quân nhân dự bị ở các vị trí phù hợp đến 40 tuổi”.

“Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để quy định cho phù hợp và bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan….”, ông Võ Trọng Việt nói.

Tin bài liên quan:

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Từ tướng lĩnh cấp cao Quân đội Việt Nam đến đề nghị xem xét kỷ luật
Quân đội Việt Nam nằm ở đâu trên bảng xếp hạng thế giới 2019?
Quân đội Việt Nam thuộc top mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á
Từ khóa:
Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân đội