05:22 18 Tháng Năm 2021
Chính trị
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để lấy ý kiến góp ý của người dân trong thời gian 3 tháng, Dân Trí cho hay.

Dự thảo quy định, người soạn thảo tài liệu, tạo ra vật chứa bí mật nhà nước phải có văn bản đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định độ mật của bí mật nhà nước, phạm vi lưu hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra.

Trường hợp tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, người tiếp nhận được giao xử lý phải có trách nhiệm bảo vệ thông tin và đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước.

Mực dùng để đóng các loại con dấu chỉ độ mật là mực màu đỏ. Mẫu dấu chỉ độ mật, văn bản xác định độ mật và vị trí đóng dấu chỉ độ mật được thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ công tác trong nước, nước ngoài phải có văn bản xin phép người có thẩm quyền. Văn bản xin phép phải nêu rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác; độ mật của bí mật nhà nước; mục đích sử dụng; thời gian, địa điểm công tác; biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước.

Dự thảo đề xuất quy định, hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị có nguồn gốc rõ ràng.

Người tham dự không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.

Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Mật việc sử dụng phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có thể sử dụng thiết bị kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài.

Nếu có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật phải bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; trong trường hợp đặc biệt phải dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức và phương án giải quyết, xử lý.

Cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải có biện pháp phù hợp kiểm tra an ninh, an toàn đối với người tham dự. Trường hợp tổ chức dài ngày thì có thể niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

Tin bài liên quan:

Tướng tình báo Phan Hữu Tuấn để lộ bí mật Nhà nước Việt Nam
Cảnh báo nguy cơ lộ bí mật Nhà nước tại công sở Bình Phước
Sĩ quan tình báo Phan Văn Anh Vũ được giảm án vì chỉ vô ý làm lộ bí mật nhà nước?
Từ khóa:
lộ bí mật nhà nước, Bộ Công an Việt Nam