06:58 21 Tháng Mười 2020
Chính trị
URL rút ngắn
32
Theo dõi Sputnik trên

WASHINGTON (Sputnik) – Mỹ đang cảnh báo các đối tác của mình về mối nguy hiểm trong sự giúp đỡ mà một số quốc gia đưa ra trong bối cảnh COVID-19, trợ lý phụ trách các vấn đề chính trị của Ngoại trưởng Mỹ, ông Clarke Cooper cho biết.

Lòng tốt hay tìm kiếm lợi nhuận?

“Thật đáng tiếc, trong những thời điểm khó khăn này, một số chính phủ đang cố gắng lợi dụng tình hình ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các đối tác của chúng tôi nên tự hỏi - đây có phải là sự giúp đỡ vô tư của các quốc gia này không?” – ông Cooper nói tại cuộc họp báo tại Washington.
"Sự giúp đỡ kéo theo việc mất chủ quyền và mất đi các nguồn lực, hoặc ngoại giao "bẫy nợ", mất quyền đối với vật liệu hoặc cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng, khai thác tài sản trí tuệ thông qua gián điệp hoặc ăn trộm công khai – đó không phải là hỗ trợ, và nên từ chối sự hỗ trợ như vậy" – ông Cooper nói thêm.

Đồng thời, theo ông, Mỹ cung cấp hỗ trợ mà không đòi hỏi điều kiện bổ sung có hại, Mỹ thường cần đối tác chứ không phải cần chư hầu.

Ông Cooper đã không nêu tên những nước mà ông đề cập trong tuyên bố của mình.