19:35 02 Tháng Tám 2021
Chính trị
URL rút ngắn
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)
0 0
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) – Chiều 31/3, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Khắc Định và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải là 3 nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa mới.

Đề cử các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải

Chiều nay, sau quy trình miễn nhiệm các Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội mới, thay thế các các vị trí trên.

Theo tờ trình, 3 nhân sự được đề cử gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Khắc Định; và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Sáng 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín bầu các tân Chủ tịch Quốc hội.

Tiểu sử các nhân sự được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là tiến sĩ Kinh tế. Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII); Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đến năm 2018, ông được bầu làm Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Mẫn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
© Ảnh : Minh Đức - TTXVN
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là tiến sĩ Luật học. Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Bí thư tỉnh Khánh Hòa; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 2016, ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Tháng 10/2019, ông giữ chức Bí thư tỉnh Khánh Hòa khóa XVII. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021
© Ảnh : TTXVN - Phan Tiên Minh
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê ở xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, khoá XIV. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.
© Ảnh : TTXVN-Bùi Doãn Tấn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.
Chủ đề:
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)