20:34 24 Tháng Sáu 2021
Chính trị
URL rút ngắn
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)
0 0
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục kiện toàn hàng loạt chức danh, bầu Phó chủ tịch và Tổng kiểm toán Nhà nước tại Kỳ họp 11.

Miễn nhiệm hàng loạn chức danh

Trong phiên buổi sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về việc miễn nhiệm các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

  • Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng.
  • Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.
  • Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
  • Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
  • Trần Văn Túy -  Trưởng ban Công tác đại biểu.
  • Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  • Quốc hội miễn nhiệm các chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín trước khi thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm.

Bầu Phó Chủ tịch, Tổng kiểm toán nhà nước

Sau quy trình miễn nhiệm, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu cũng sẽ được công bố ngay sau đó.

Tiếp tục công tác nhân sự, cuối phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ đề:
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)