15:50 05 Tháng Tám 2021
Chính trị
URL rút ngắn
Theo
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)
0 0
Theo dõi Sputnik trên

HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng 08/04, trong ngày làm việc cuối cùng, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm 12 thành viên Chính phủ mới.

Quốc hội bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới với các ông Lê Minh Khái - nguyên tổng Thanh tra Chính phủ, và ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng.

Sau khi các đại biểu bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tán thành việc phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Thanh Sơn làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2. Bà Phạm Thị Thanh Trà làm bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Ông Nguyễn Văn Hùng làm bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Ông Lê Minh Hoan làm bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Ông Nguyễn Hồng Diên làm bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

7. Ông Nguyễn Thanh Nghị làm bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

8. Ông Hồ Đức Phớc làm bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Ông Trần Văn Sơn làm bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

10. Ông Nguyễn Kim Sơn làm bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Ông Hầu A Lềnh làm bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

12. Ông Đoàn Hồng Phong làm tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải
Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, sau khi được kiện toàn, bộ máy Chính phủ gồm 28 thành viên. Đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính; 5 Phó thủ tướng là các ông: Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó 10 người giữ cương vị từ đầu nhiệm kỳ và 12 người vừa được bầu như trên.

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ có hai nữ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

 

Chủ đề:
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)