08:38 09 Tháng Bảy 2020
Báo chí thế giới
URL rút ngắn
Theo
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Chính quyền Anh dự định cung cấp cho lãnh đạo các nhà tù cơ hội khuyến khích những tù nhân có hành vi tốt, The Guadian đưa tin.

Đặc biệt, theo kế hoạch, những người bị giam cầm có thể nhận chìa khóa phòng giam của mình và dành nhiều thời gian hơn bên ngoài nó, ngoài ra họ sẽ được cung cấp các ưu đãi khác khi tuân thủ quy tắc.

Theo giải thích của ấn phẩm, ở đây nói về kế hoạch của chính phủ nhấn mạnh hơn vào các biện pháp  khuyến khích chứ không phải trừng phạt.

Chính quyền Anh muốn trao cho lãnh đạo các nhà tù quyền cho phép những tù nhân tuân thủ các quy tắc được dành nhiều thời gian hơn bên ngoài phòng giam, có những cuộc gặp gỡ dài hơn, cơ hội tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, được nhiều thời gian hơn trong phòng tập thể dục và ngay cả việc lựa chọn thời gian tắm.

Một số tù nhân cũng có thể được phép đóng cửa phòng giam của họ khi họ muốn, tuy nhiên các giám thị có thể vào phòng giam bất cứ lúc nào, bên cạnh đó, chìa khóa không thể được sử dụng để mở những cánh cửa đang đóng.