14:25 13 Tháng Tư 2021
Báo chí thế giới
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc vượt trội Hoa Kỳ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi, theo bài báo trên tạp chí Foreign Affairs.

Các tác giả ghi nhận sự tăng trưởng hoạt động kinh tế và quân sự của Moskva và Bắc Kinh trên lục địa châu Phi: trong những năm gần đây, Nga mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình trong khu vực, chẳng hạn như bằng cách ký kết các thỏa thuận quân sự với 19 quốc gia.

Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Phi

Ấn phẩm cũng cho biết cách tiếp cận tiêu chuẩn của Mỹ trong tương tác với các nước châu Phi là công việc của các đại sứ Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, các đại diện ngoại giao không có đủ số lượng nhân viên cần thiết, cũng như đủ động lực để tương tác không chỉ ở cấp quốc gia, mà còn ở cấp tổ chức khu vực để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đặc biệt, nếu như liên quan đến cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến, vốn hoạt động trên khắp khu vực và không nằm trong khuôn khổ của bất kỳ quốc gia châu Phi nào.

Các nhà phân tích kết luận bất kỳ chiến lược nào của Mỹ để giải quyết vấn đề này đều phải mang tính xuyên quốc gia.

Đặc biệt, là việc kích hoạt cơ quan hỗ trợ quốc tế USAID để trở thành đối tác ưu tiên của các nước châu Phi. Ngoài ra, chiến lược mới cũng nên bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ quân sự và phi quân sự, được điều phối ở cấp khu vực.

Cuối cùng, bào báo nói về sự cần thiết của các đại diện khu vực, những người mà hoạt động của họ sẽ do Tổng thống Mỹ trực tiếp kiểm soát.