10:27 17 Tháng Chín 2021
Nga
URL rút ngắn
70
Theo dõi Sputnik trên

50 nghị sĩ của Đảng Cộng sản đã gửi kiến nghị tới Vladimir Putin yêu cầu xem xét lại kế hoạch cải cách chăm sóc sức khỏe và có biện pháp sửa đổi.

Họ cho rằng, việc cắt giảm số lượng cán bộ và cơ sở y tế dưới khẩu hiệu "tối ưu hóa" đang dẫn tới gia tăng tỷ lệ tử vong, vi phạm các quyền cơ bản bảo vệ sức khỏe của công dân. Chỉ ông Putin mới thay đổi được tình hình này.


"Thay vì đóng cửa các cơ sở y tế, sa thải hàng loạt bác sĩ và giảm số giường trong bệnh viện, cần thiết phải giải quyết những vấn đề thực tế trong ngành," – bức thư gửi Tổng thống viết.


"Chúng tôi đề nghị Ngài với tư cách người bảo đảm cho Hiến pháp LB Nga, có những biện pháp điều chỉnh nguyên tắc cải cách y tế, ngăn chặn sự sụt giảm số lượng các cơ sở, bác sĩ và giường bệnh, đồng thời tìm giải pháp cho các vấn đề tích lũy trong ngành," — những người Cộng sản đã viết.

Từ khóa:
Liên bang Nga, Tin chính tại Nga, Vladimir Putin, Cộng sản Nga