Nga
URL rút ngắn
40
Theo dõi Sputnik trên

Dòng chảy của những người từ vùng Viễn Đông rời quê hương đã giảm ba lần, khu vực này có ghi nhận sự gia tăng dân số tự nhiên.

Các chỉ số này chưa từng hiện diện trong lịch sử hiện đại của Vùng liên bang Viễn Đông,- người đứng đầu bộ phận phát triển nguồn nhân lực của Bộ phát triển lãnh thổ và kinh tế-xã hội khu vực Viễn Đông Nga, ông Grigory Smolyak nói với phóng viên.

"Hiện nay, chúng ta có rất nhiều ví dụ về sự phát triển tiến bộ của vùng Viễn Đông. Đã thành lập 12 vùng lãnh thổ ưu tiên phát triển, thực hiện dự án đầu tư toàn diện,  kể từ ngày 01 Tháng 10, Cảng tự do Vladivostok có thể làm việc hết công suất, bắt đầu cấp  "hec-ta đất Viễn đông miễn phí" cho nhân dân, — ông Smolyak nói.

Theo ông, tất cả hoạt động trên đều phục vụ mục tiêu chính là bảo tồn dân số trong khu vực.

Tin bài liên quan:

Khu vực Viễn Đông của Nga và năng lượng thay thế
Lực lượng Nga ở vùng Viễn Đông sẽ tham gia bảy cuộc tập trận quốc tế
Ở Nga bắt đầu hiệu lực của đạo luật về “Hec-ta đất Viễn Đông miễn phí”
Từ khóa:
dân số, Nga, Viễn Đông