16:06 23 Tháng Sáu 2021
Nga
URL rút ngắn
10
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh, theo đó trong Bộ Tài chính sẽ thiết lập Vụ xử lý các biện pháp xử phạt trong mối quan hệ với LB Nga và các pháp nhân của Nga, còn Bộ được trao quyền hạn tương tác với các cơ quan chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế về các vấn đề biện pháp trừng phạt tài chính.

Tài liệu được công bố trên trang web của Chính phủ trao cho Bộ Tài chính quyền hạn tăng số lượng các phòng ban của mình từ 24 hiện nay thành 25.

Đồng thời, cơ quan này có thêm chức năng mới, được trình bày như sau: "Bộ Tài chính Liên bang Nga  thực hiện sự phối hợp liên ngành trong việc phát triển và thực hiện các biện pháp để giảm tác động tiêu cực và chống  các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực tài chính liên quan đến Liên bang Nga và các pháp nhân của Nga".

Theo đó, Bộ Tài chính được trao quyền hạn mới — hợp tác với các cơ quan nhà nước của các quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế "trong đó về vấn đề  áp đặt các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực tài chính liên quan đến Liên bang Nga".

Từ khóa:
trừng phạt, Bộ Tài chính Nga, Liên bang Nga