03:24 14 Tháng Tám 2020
Nga
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Rosstat (Cơ quan thống kê nhà nước liên bang) sẽ không phản đối nếu người Nga tự gọi mình là goblin (yêu tinh) hoặc elfin (yêu quái) trong cuộc điều tra dân số. Điều này đã được tuyên bố bởi phó chủ tịch cơ quan Pavel Smelov.

Yêu tinh hay yêu quái: Mong đợi gì từ Tổng điều tra dân số ở Nga?

«Chúng tôi sẽ không «chiến đấu» với họ. Chỉ có 1.024 “người thích đùa”  trên cả nước trong cuộc điều tra dân số trước đó — là con số không  nhiều đối với 147 triệu người... Nếu một người cảm thấy họ như một yêu tinh, hãy để anh ta là một yêu tinh», - Smelov nói với các phóng viên.

Ông lưu ý rằng những hiện tượng như vậy xảy ra trong cuộc điều tra dân số ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và không lớn. Điều tra dân số được cá nhân hóa, và một người tự gọi mình là yêu tinh cũng sẽ được đưa vào thống kê.

Đồng thời, Smelov nhấn mạnh tầm quan trọng của độ tin cậy dữ liệu trong cuộc điều tra dân số. Đại diện của Rosstat cho biết, dữ liệu thực về số người sống ở bất kỳ khu vực nào và điều kiện sống của họ sẽ cho phép chính quyền vạch  kế hoạch phát triển các vùng lãnh thổ.

Tổng điều tra dân số ở Nga

Tổng điều tra dân số toàn Nga sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2021, nhưng những người tham gia điều tra dân số sẽ bắt đầu làm việc với các vùng lãnh thổ khó tiếp cận của đất nước vào tháng 10 năm 2020, người đứng đầu Rosstat Pavel Malkov nói với Sputnik trước  đó.

Cuộc điều tra dân số toàn Nga trong tương lai sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở định dạng đa kênh - bất kỳ cư dân nào của Nga cũng có thể tự mình đăng ký trên cổng thông tin Dịch vụ Nhà nước, trải qua cuộc điều tra dân số tại Trung tâm dịch vụ đa chức năng (MFC) hoặc tại các quận điều tra dân số. 315 nghìn người tham gia điều tra dân số và 45 nghìn thanh tra viên hiện trường sẽ đến từng nhà, họ sử dụng máy tính bảng điện tử trong công việc .