09:42 29 Tháng Mười 2020
Nga
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) - Các công ty khai thác tài nguyên sẽ bồi hoàn những tổn thất gây ra cho người dân bản địa của Nga trên cơ sở một thỏa thuận đặc biệt, dịch vụ báo chí của Nội các Bộ trưởng cho biết.

"Các công ty khai thác tài nguyên sẽ bồi hoàn những tổn thất gây ra cho người dân bản địa của Nga trên cơ sở một thỏa thuận đặc biệt. Nghị định về việc này đã được Thủ tướng Mikhail Mishustin ký", - trích thông cáo.

Một thỏa thuận như vậy được ký kết giữa tổ chức và hội đồng khu vực gồm đại diện của các dân tộc bản địa theo sáng kiến của một trong các bên. Trong quá trình chuẩn bị tài liệu này có thể mời các chuyên gia tham gia vào công việc nghiên cứu. Theo thỏa thuận của các bên, các quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản của công dân, thiệt hại thực tế và lợi nhuận bị mất có thể được đưa vào văn bản.

Dự thảo thỏa thuận phải được thảo luận công khai, dựa trên kết quả của một tập hợp các ý kiến và đề xuất được soạn thảo và gửi cho các bên xem xét.

Trước đây, thiệt hại cho người dân bản địa được hoàn trả trên cơ sở cá nhân, thủ tục lập thỏa thuận không được quy định rõ ràng.

Tình hình của các dân tộc ít người ở Nga

Hầu hết các dân tộc bản địa có số lượng nhỏ của Nga sống ở phía Bắc, Siberia và Viễn Đông - tức là ở những khu vực mà các nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác tích cực. Hoạt động này đi kèm với sự chuyển nhượng các vùng lãnh thổ và ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống thông thường của người dân địa phương. Nghị định sẽ đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại của người dân bản địa.