Khoa học
URL rút ngắn
21
Theo dõi Sputnik trên

Năm 2013, Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia "MIFI" tham gia dự án giáo dục "Cùng nhau sáng tạo", trong đó các kỹ sư và giáo viên phát triển phương pháp giảng dạy và tổ chức hội thảo kỹ thuật cho học sinh.

Kinh nghiệm tích cực của các trung tâm sáng tạo kỹ thuật Moskva đã được áp dụng tại các trường khu vực của Nga, Kazakhstan và Belarus. Để triển khai dự án giáo dục này ở nước ngoài, kĩ thuật viên của trung tâm MIFI đã đưa ra giải pháp hộp — thiết kế điện tử Voltio.

"Chúng tôi đã soạn bài tập và bài học cho học sinh các cấp đào tạo khác nhau. Một số bài tập được tập trung giải ở trường, một số tự giải ở nhà. Hiện nay thiết kế và phương pháp giảng dạy điện tử đã được áp dụng thành công tại một số trường học Bahrain, Manama,"- người đứng đầu trung tâm kỹ thuật MIFI Dmitry Mikhailov cho biết.

Từ 26 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2015,  sẽ giới thiệu dự án cho tất cả các trường học và trung tâm giáo dục vùng Vịnh tại Triển lãm Youth City 2030, được tổ chức tại Thủ đô Manama.

"Bây giờ chúng ta đặt nền móng cho hợp tác khoa học và công nghệ lâu dài với các nước khác. Trong tương lai, sự trao đổi giáo dục sẽ cho phép thế hệ kỹ sư mới ở Nga và các nước đối tác "nói cùng ngôn ngữ", — ông Dmitry Mikhailov cho biết.

Theo người đứng đầu Trung tâm giáo dục MIFI, các nước BRICS đang phát triển một chương trình đổi mới và phát triển công nghệ cũng quan tâm tới dự án và sẵn sàng áp dụng tại các trường học.

Tin bài liên quan:

Hợp tác quân sự với các nước vùng Vịnh nhằm thiết lập hệ thống NMD tại khu vực
Ông Obama hứa lập hệ thống NMD ở vùng Vịnh Persid
Ông Barack Obama yêu cầu các nước vùng Vịnh lập hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực
Từ khóa:
y học, các nhà khoa học