Widgets Magazine
23:45 23 Tháng Tám 2019

Giới khoa học cảnh báo về siêu động đất sắp xảy ra ở Mỹ

© REUTERS / Nathaniel Wilder
Khoa học
URL rút ngắn
0 0

Các nhà địa chấn lưu ý rằng số lượng dị thường địa chấn nhỏ đang tiếp tục tăng.

Nhóm nghiên cứu từ Học viện Công nghệ California ở Pasadena phát hiện ra rằng kể từ năm 2008, gần hai triệu trận động đất dưới sâu đã được ghi lại dọc theo đứt gãy San Andreas. Giới khoa học lưu ý rằng tất cả chúng có thể là lý do cho trận siêu động đất sắp xảy ra.

Theo các nhà địa chấn học, động đất nhỏ có thể thay đổi hoàn toàn hoạt động địa chấn trong khu vực. Điều này, theo họ, có thể dẫn đến thực tế là những dự báo hiện có liên quan đến thời điểm xảy ra trận động đất lớn sẽ cần phải được xem xét và tính toán lại.

Nhóm nghiên cứu cho biết, bản đồ địa chấn chung của khu vực ban đầu gây chú ý với “tiếng ồn”, trong số những đặc điểm kiến tạo bên cạnh đứt gãy, rất khó để nhận ra xung chấn có thể là nguyên nhân gây ra trận động đất lớn.