07:09 28 Tháng Một 2020
Khoa học
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Matxcơva (Sputnik) - Các nhà khoa học từ Nga đã phát triển một dự án khoa học và giáo dục toàn diện mang tên "Phòng thí nghiệm in thực phẩm 3D", cho phép đơn giản hóa quá trình tạo ra thực phẩm và quản lý các đặc tính của nó.

Phòng thí nghiệm in thực phẩm 3D

Sự phát triển của công nghệ in 3D thực phẩm sẽ đơn giản hóa quá trình tạo ra thực phẩm và quản lý các đặc tính của nó: hàm lượng chất béo, hàm lượng calo, kết cấu và tính chất vật lý. Điều này sẽ cho phép  điều chỉnh cảm giác no và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

"Theo ý tưởng thiết kế, phòng thí nghiệm sẽ bao gồm một số nhóm nghiên cứu, bao gồm những nhóm từ Đại học quốc gia Vyatka và Viện Sinh lý học của Trung tâm Khoa học Komi thuộc Chi nhánh Ural của Viện Hàn lâm Khoa học Nga", - tác giả và giám đốc dự án, Tiến sĩ Khoa học Sinh học, Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học IF Komi, Chi nhánh Ural của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Sergey Popov cho biết.

Người quản lý dự án lưu ý rằng đặc thù công việc của các nhóm sẽ là sử dụng định dạng đào tạo dựa trên dự án cho sinh viên trong các lĩnh vực "Phát triển mực thực phẩm", "Nghiên cứu tính chất sản phẩm", "Phát triển thiết bị", "Tiếp thị sản phẩm mới".

Các nhà phát triển dự án đã xác định lĩnh vực chủ đề và thành lập các nhóm thiết kế liên ngành trong lĩnh vực in thực phẩm 3D. Giai đoạn tiếp theo của công việc là vấn đề kiểm soát nhận thức hành vi ăn uống.