02:27 29 Tháng Mười Một 2020
Khoa học
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Một thiên thể khổng lồ sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 29 tháng 11, theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái đất (CNEOS) của NASA, nơi tiến hành quan sát các vật thể có khả năng nguy hiểm.

Thiên thể nguy hiểm có kích thước bằng 5 sân bóng đá

Đường kính của thiên thể, được đặt tên là 153201 (2000 WO107), dao động trong khoảng từ 370 đến 820 m.

Như vậy nó có kích thước vượt quá năm sân bóng đá, được FIFA khuyến nghị là rộng 68 m và dài 105 m.

Thiên thể sẽ lao qua Trái đất với tốc độ 25,07 km / giây ở khoảng cách 4,3 triệu km, lớn hơn 11 lần so với khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Thiên thể này được phát hiện vào năm 2000, bay một vòng xung quanh Mặt trời mất 318 ngày Trái đất.