15:58 18 Tháng Sáu 2021
Khoa học
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) - Tiểu hành tinh PQ1 2009, có kích thước từ 84 đến 190 mét, tương đương với kích thước một sân bóng đá, sẽ đi gần Trái đất vào ngày 5 tháng 8, theo trang tin của của một đơn vị trong NASA.

Vào ngày đó tiểu hành tinh sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta ở khoảng cách tối thiểu, tương đương bảy lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Thời điểm tiểu hành tinh tiếp cận gần Trái đất nhất là lúc 23h35’ theo giờ Hà Nội.

Các tiểu hành tinh thuộc nhóm Apollo

Tiểu hành tinh được phát hiện vào ngày 14 tháng 8 năm 2009.

Nó thuộc nhóm Apollo, nghĩa là nhóm các tiểu hành tinh có đường bay cắt quỹ đạo Trái đất.

Theo nguồn thông tin mở, lần tiếp theo tiểu hành tinh này bay gần Trái đất sẽ là năm 2137.